• Úvod
  • Služby
  • Projekty
  • Kontakt

Cesty, parkoviská, spevnené plochy ...

Projekt tím, s.r.o.

Projektovanie dopravných stavieb (cesty, komunikácie, parkoviská, spevnené plochy, pripojenia rodinných domov a objektov na dopravnú komunikačnú sieť)
Projektovanie trvalého a prenosného dopravného značenia
Geodetické práce vo výstavbe - inžinierska geodézia

Služby

Ponúkame spracovanie projektovej dokumentácie v stupňoch spracovania:
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Dokumentácia pre realizáciu stavby

V spolupráci so subdodávateľmi zabezpečujeme spracovanie projektových dokumentácii komplexného riešenia dopravného komunikačného systému s inžinierskymi sieťami.

Kontakty

Projekt tím, s.r.o.

Ing. Martin Galčík

Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica

IČO: 36723941
DIČ: 2022304548
IČ DPH: SK2022304548

Tel: +421 905 135 393
email: projekttimsro@gmail.com